Rab Virág

Nyomtatóbarát változatPDF változat

Kapcsolat

Munkahelyi cím: 7624 Pécs, Rókus u. 2., 2. emelet, 213.

Tel: +36 72 503 600/23503

Email: rab.virag@pte.hu és virag.rab@gmail.com


Szakmai önéletrajz

 

Tudományos fokozat

PhD (summa cum laude), Pécsi Tudományegyetem /62/2007/

 

Tanulmányok

Pécsi Tudományegyetem BTK, történelem-magyar-politológia szak

 

Végzettség

1997  történelem szakos bölcsész és középiskolai tanár (jeles minősítés) /131/1997/

2005 Magyar nyelv és irodalom szakos bölcsész és középiskolai tanár (jeles minősítés)/56/2005/

 

Posztgraduális tanulmányok

1997–2000  doktorandusz, Pécsi Tudományegyetem, „Európa és a magyarság a 19-20. században” Történelem Doktori Program, témavezető: Ormos Mária

 

Munkahelyek

2000–  tudományos segédmunkatárs Magyar Tudományos Akadémia Támogatott Kutatóhelyek Irodája

2001– egyetemi tanársegéd, Pécsi Tudományegyetem, Modernkori Történeti Tanszék 2002–  PTE Grastyán Endre Szakkollégium vezető-tanára

2007–egyetemi adjunktus, PTE BTK Történettudományi Intézet, Modernkori Történeti Tanszék

 

Ösztöndíjak

2013–2016 Bolyai Kutatói Ösztöndíj

2012. 04. 23.–2012.08.23.Magyar Állami Eötvös Ösztöndíj, Balassi Intézet, (New York, USA)

2010.09.01–2011.06.30. Visegrádi Alap Ösztöndíja, (Kassa, Szlovákia)

2010. 04.01.–2011.03.31. Magyary Zoltán Posztdoktori Ösztöndíj

2000.09.01.–2000.08.31. Magyar Ösztöndíj Bizottság (Gent, Belgium)

1999.02.01.–2000.06.30.  Erasmus (Gent, Belgium)

 

Elismerések, díjak

2016.  Kriszbacher ösztöndíjasok (Mayer Szilvia, Kriszbacher Gergő) témavezetéséért

2015.  Kriszbacher ösztöndíjasok (Csurgai Zoltán, Mayer Szilvia) témavezetéséért

2014.  A Global Awareness Society International díja nemzetközi oktatásszervezési tevékenységért (joint kurzusok a Bloomsburgi Egyetemmel)

2013.  Rektori elismerés tudományszervezésért a Grastyán Endre Szakkollégiumban

2011.   A régió fiatal kutatója díj (Pécsi Akadémiai Bizottság)

2011.   Dékáni elismerés OTDK I. helyezett témavezetéséért (Gergely Marianna)

2011.   Dékáni elismerés OTDK III. helyezett témavezetéséért (Kirmer Anna) 

2004.Bartoniek Géza ösztöndíj (diákok támogatásáért)

2003.Aranykoszorús jelvény MTA TIT (tudományos ismeretterjesztéséért)

 

Kutatási terület

Európai- és magyar gazdaságtörténet a 20. század első felében (Az európai és magyar gazdaság újraindítása az első világháborút követően)

Magyar társadalomtörténet a két világháború között (szociális – családi és szakmai – kapcsolathálózatok és szerepük az életutakban)

Innovatív oktatási- és kutatási módszerek (joint course, lokális identitást erősítő közösségi táblajáték fejlesztése) 

 

Oktatás magyarul és idegen nyelven

2000– 20. századi magyar és egyetemes gazdaság- és politikatörténet magyarul, angolul és 2000 és 2005 között hollandul

2010– Előadások az Interdiszciplináris Doktori Iskolában

2012– BA és MA joint (közös) kurzusok nemzetközi egyetemekkel Skype-on angolul. (partnerek: Kyungpook National University (Dél-Korea), University of Florida (USA) és Bloomsburg University (USA)

2013–Interdiszciplináris kurzusok /Identitás és lokalitás, Történelem a TV-ben, A felfedezés öröme/ Együttműködve magyar és külföldi idegélettani, pszichológus, irodalmár kollégákkal és kommunikációs szakemberekkel. A kurzus hallgatói történelem mellett orvostanhallgatók, pszichológusok, nyelvszakosok, kommunikáció és média szakos hallgatók.

2014–BA és MA kurzusok a Nemzetközi Tanulmányok Intézet angol (International Relations) képzésében. (VNDREAM: Europe in the Visegrad perspective)

 

Hazai és nemzetközi projektek

2017-  Címe: BU-UP cooperation

Témája: IDL közösségi táblajáték adaptálása külföldön

Partner: Sociology Department, Bloomsburg University, USA

Kutatószeminárium kapcsolódik hozzá

Hallgatói eredmények: 2 nemzetközi konferencia-előadás

2014-  Címe: „Boradcasting History in a Transnational Space”

Témája: emlékezet-konstrukciók.

Partner: Bécsi Egyetem Kommunikációs Intézet

Kutatószeminárium kapcsolódik hozzá

Hallgatói eredmények: 2 szakdolgozat, 5 hazai és 18 nemzetközi (angol nyelvű) konferencia-előadás született. 1 Kriszbacher Hallgatói Ösztöndíj

2013-  Címe: Identitás és tudás

Témája: Közösségi táblajáték fejlesztése

Célja: helyi és személyes identitás erősítése

Kutatószeminárium kapcsolódik hozzá

Hallgatói eredmények: 2 szakdolgozat 3 Egyesült Államokbeli kutatói ösztöndíj, 2 Kriszbacher Hallgatói Ösztöndíj

2011.02.01.–2014. 01.31    OTKA100546

Címe: Gazdasági-szociális reformelképzelések és társadalmi modellek a két világháború között.

Státusz: kutatócsoport tagja

 

TDK, OTDK témavezetés:           

2016.  TDK II. díj (Kriszbacher Gergő)

2013.  OTDK II. díj XXXII. OTDK (Madarász Fanni)

2011.   OTDK I. díj XXX. OTDK (Gergely Marianna)

2011.   OTDK III. díj XXX. OTDK (Kirmer Anna)

 

Tagság tudományos szervezetekben

Tanácsadó     Global Awareness Society International világszervezet (európai tanácsadója) 2016-

Titkár            MTA PAB Gazdaság- és Társadalomtörténeti Munakbizottsága 2014-

Tag                 Association of Slavic and East European and Eurasian Studies 2012-

American and Hungarian Educators Association 2010-

Economic and Business Historical Society 2010-

Hungarian Studies Association 2010-

International Scientific Council of Romanian Review of Financial and Banking History, The Journal of the Romanian History Banking Association of Oradea 2011-

Curator of the Foundation of Grastyán Endre, Pécs-Baranyai Tudományos Ismeretterjesztő Társulat 2007-2012

Magyar Történelmi Társulat 2003-

 

 

Folyamatban lévő doktori (PhD) témavezetések      

2016-  Luka Dániel: A mezőgazdasági termelőeszközök magántulajdonának a fokozatos felszámolása a kommunista diktatúrában 1945-1968. Mezőgazdasági szakigazgatás és a földhasználatot, illetve földtulajdont érintő jogi szabályozások Magyarországon és a Német Demokratikus Köztársaságban

2012-  Fritz János: Az agrártársadalmak dilemmái, túlélési stratégiái, mentalitástörténeti sajátosságai világgazdasági válság során végrehajtott gazdaadósság-rendezések fényében a kelet-elbai tartományok és a Dunántúl egy-egy régiójában

 

Konferenciaelőadások az elmúlt 5 évben

2018.                         Oradea/Nagyvárad, 2018 felkért plenáris előadás, Symposium "Work, Money, Banking, Culture and Politics (18th-21st centuries)

Atlanta, USA 2018 felkért plenáris és szekció előadás (Gobal Awareness Society International)

2017.                          Budapest, 2017 (A Magyar Általános Hitelbank alapításának 150. évfordulója. A Nemzetgazdasági Minisztérium és a Bankszövetség közös konferenciája)

Heredia, Costa Rica, 2017 felkért plenáris előadás (Gobal Awareness Society International)

2016.                          Budapest, 2016 felkért plenáris és szekció előadás (Global Awareness Society International)

Zamárdi, 2016 (Magyar Történelmi Társulat)

Pécs, 2016 (VIII. Hungarológiai Világkongresszus)

Washington DC, 2016 (Association of Slavic, East European and Eurasian Studies)

Warsaw, Lengyelország, 2016 (European Network Remembrance and Solidarity)

2015.                          Philadelphia, USA 2015 felkért plenáris és két szekció előadás (Global Awareness Society International)

Budapest, Central European University 2015 (Psycho-politics Conference)

Budapest, Corvinus University 2015 (Bekker Zsuzsa emlékkonferencia)

Philadelphia, USA 2015 (Association of Slavic, East European and Eurasian Studies)

2014.              Montego Bay, Jamaica 2014 (Global Awareness Society International)

Oradea, Romania 2014 (University of Oradea)

San Antonio, USA 2014 (Association of Slavic, East European and Eurasian Studies)

2013.              Roma, Olaszország 2013 (Global Awareness Society International)

Boston, USA 2013 (Association of Slavic, East European and Eurasian Studies)

 

Fontosabb publikációk

Rab, Virag - Tóth, Imre: PERSONALITY – POLITICAL CONSTRAINTS –

INTERNATIONAL MILIEU Connections and loyalties in the economy between the Two World Wars, Economy and Finance September 2017 Volume 4, Issue 3 195-218.

 

Rab Virág – Tóth Imre: SZEMÉLYISÉG – POLITIKAI KÉNYSZER –

NEMZETKÖZI KÖRNYEZET Kapcsolatok és kötődések a két világháború közötti gazdaságban, 2017/3. szám (4. évfolyam): Gazdaság és Pénzügy magyar nyelvű kiadása

194-215.

 

Rab Virág: Gerard Visseringnek és kapcsolatainak szerepe az európai gazdaság újjáélesztésében,

(1919-1925). Századok 2015/6. 1521-1544. http://www.szazadok.hu/2015/pdf/2015-6.pdf

 

Rab Virág-Tóth Imre: Kánya Kálmán és az európai gazdaság újjáépítése. A Közép-Európa gondolat Der Neubau Europas. Egy ismeretlen kézirat. In: Századok 2011. 1. szám. 117-142.

 

Rab Virág: 19. századi recept 20. századi bajokra. In: Válságos idők tegnap és ma. Pénz, gazdaság és politika a 19-21. században. Pannonia Könyvek é.n. 195-218.

 

Rab Virág: Gazdasági és pénzügyi szakemberek kulcsszerepe a Magyar Nemzeti Bank alapításának nemzetközi előtörténetében. In: A Magyar Nemzeti Bank szerpe a magyar gazdaságban – változó történelmi korszakokban.  Közgazdasági Szemle Alapítvány, Budapest 2013. 7-20.

 

Rab, Virág: “What Was the Secret of Hegedüs? The Coping Strategy of a Hungarian Financial Minister in the Interwar Period". In: Online lektorált konferencia-kiadvány 2015. (Proceedings of the 24th Annual Conference of the Global Awareness Society International) Elérhető: http://orgs.bloomu.edu/gasi és http://real.mtak.hu

 

Rab Virág: A családi kapcsolatok reprezentációja Hegedüs Mária Verba volant, scripta manent című visszaemlékezésében Tanulmányok Gyarmati György 65. születésnapjára. In: Sed intelligere. Tanulmányok a hatvanöt éves Gyarmati György tiszteletére. Kronosz Kiadó, Pécs, 2016. 201-214.

 

Rab Virág: Tények és gondolatok az informális kommunikáció jelentőségéről a nagy gazdasági gazdasági világválság kapcsán. In: Zachar Péter Krisztián (szerk.): Gazdaság, társadalom, hivatásrendiség a 20. századi Európában L’Harmattan, 2013. 147-153.

 

Rab Virág-Agora Zsuzsanna: Identity and Locality: Developing a Community Board Game Research Seminar Report. In: Online lektorált konferencia-kiadvány 2015. (Proceedings of the 24th Annual Conference of the Global Awareness Society International) Elérhető: http://orgs.bloomu.edu/gasi/pdf_documents/2015_Proceedings_pdfs/Kiss&Rab...(1).pdf

 

Rab Virág-Agora Zsuzsanna: Who is mentally ill? Psychiatry and Individual in the interwar period. Budapest, Central European University kiadványa. http://real.mtak.hu/40739/1/Agora%20Rab%20Who%20is%20mentally%20ill%20%2...

 

Rab Virág: A családi kapcsolatok reprezentációja Zsindely Sándor Hegedüs Loránt élete és munkássága című tanulmányában. Az „ezüst pillanatok” nyomában tanulmányok Bekker Zsuzsa emlékére , Kronosz 2017.

 

Rab Virág: A szociális hálózatba ágyazott életrajz. Hegedüs Loránt példáján. Magyar Történelmi Társulat kiadványa (Megjelenés alatt)/(Kriszbacher Gergő mérnök-informatikus MA hallgató dolgozta fel az adatokat, készítette az ábrát.)

 

Rab Virág: Informal Communication and the Hungarian Economy in the early 1920s. In: James Pomfret (ed.) Proceedings of the 23rd Annual Conference of the Global Awareness Society International, May 2014.

 

Rab Virág: An Examination of the Effects of Social Connections on the Hungarian Economy of the Interwar Period. In Journal of Global Awareness Vol 16-17. No. 1 Spring 2017 19-26.

 

Teljes publikációs lista (MTMT)