Prof. Dr. Fischer Ferenc, intézetigazgató egyetemi tanár

Nyomtatóbarát változatPDF változat

 

 

Kapcsolat

 

Munkahelyi cím:  7624 Pécs, Rókus u. 2., II. em. 208.
Tel.: +36 72 503 600/23501; +36 72 503 642
E-mail: fischer.ferenc@pte.hu

 

Letölthető segédanyagok

 


 

Szakmai önéletrajz

 

Tudományos fokozat

PhD, történelemtudomány (1996): Dél-Amerika poroszai. Chile és Németország katonai-tengerészeti kapcsolatai, 1885-1931
dr. habil. (1999):
MTA doktora (2003): A „háború utáni háború” 1919–1933. A versailles-i szerződés kijátszása. A weimari Németország haditengerészeti, légi és katonai aktivitása Ibero-Amerika országaiban

 
Tanulmányok
1967–1971  Fonyódi Gimnázium
1972–1977  József Attila Tudományegyetem történelem, német, spanyol szak, speciális képzés Latin-Amerika történetéből

 
Végzettség
1977 történelem szakos középiskolai tanár, speciális-képzés Latin-Amerika történetéből

 
Posztgraduális tanulmányok
1979  Bölcsészdoktori disszertáció (Dr. univ.) „summa cum laude”: „A chilei hadsereg és a német katonai befolyás, 1885–1914”

 
Munkahelyek
1979–1983  egyetemi tanársegéd, József Attila Tudományegyetem
1983  egyetemi adjunktus, József Attila Tudományegyetem
1983–1987  tudományos munkatárs, József Attila Tudományegyetem, Latin-Amerika Kutatócsoport
1987  egyetemi adjunktus, Janus Pannonius Tudományegyetem, Történelem Tanszék
1990  tanszékvezető-helyettes, Janus Pannonius Tudományegyetem, Modernkori Történeti Tanszék
1995-2016  tanszékvezető, Janus Pannonius Tudományegyetem, Modernkori Történeti Tanszék
1996-2000  egyetemi docens, Janus Pannonius Tudományegyetem, Modernkori Történeti Tanszék
1998  Janus Pannonius Tudományegyetem BTK Történeti Tanszékcsoport vezetője
2000-  egyetemi tanár, Pécsi  Tudományegyetem, Modernkori Történeti Tanszék
2001-2006  MTA–PTE „Magyarország és Európa Kutatócsoport” vezetője
2001-  PTE Ibero-Amerika Központ igazgatója
2006-  PTE BTK Interdiszciplináris Doktori Iskola vezetője
2007-2011  MTA–PTE „Magyarország, Európa és Ibero-Amerika Kutatócsoport” vezetője
2008-  PTE BTK Történettudományi Intézet igazgatója
2009-2016  dékán, PTE Bölcsészettudományi Kar

 
Elnyert díjak, kitüntetések
1996  „Az év legjelentősebb publikációja” – Janus Pannonius Tudományegyetem: „A megosztott világ történelmi-politikai atlasza, 1941–1991.”
2008  „Pécs Város Tudományos Díja”
2009  Lánchíd-Díj a Magyar Köztársaság Külügyminiszterétől a Magyar Köztársaság nemzetközi kapcsolataiért
2010  Magyar Köztársasági Érdemrend Lovagkeresztje
2013  PTE Rektora elismerő oklevele az elkötelezett és eredményes tehetséggondozó tevékenységért
2015  Mestertanár Aranyérem OTDT elnökétől. Országos Tudományos Diákköri Tanács (OTDT) eddigi tudományos diákköri munkát támogató tevékenysége, kiemelkedő témavezetői és
tudományszervezői munkájáért

 
Ösztöndíjak
2000  Széchenyi Professzori Ösztöndíj (2000–2003)
1983  Kuba – Havanna, 8 hónap, államközi szerződés
1985  NDK – Potsdam, 3 hónap, államközi szerződés, Staatsarchiv der DDR
1989  NSZK – Freiburg, 3 hónap, Bundesarchiv–Militärarchiv; Bonn, Archiv des Ausvärtiges Amts; Koblenz, Bundesarchiv, Deutscher Akademischer Austauschdienst (DAAD)
1994  Németország – Freiburg, 2 hónap, Bundesarchiv–Militärarchiv; Bonn, 2 hónap, Archiv des Ausvärtiges Amts; Koblenz, 2 hónap, Bundesarchiv, Konferenz der deutschen Akademien der
Wissenschaften
1996  Németország – Freiburg, 1 hónap, Bundesarchiv–Militärarchiv, Konferenz der deutschen Akademien der Wissenschaften
1998  Németország –Bonn, 1 hónap, Archiv des Ausvärtiges Amts; Freiburg, 1 hónap, Bundesarchiv–Militärarchiv, Deutscher Akademischer Austauschdienst (DAAD)
1999  Ausztria: Feldkirch – Pädagogische Akademie in Vorarlberg, 2 hét, SOKRATES–ERASMUS program keretében vendégoktató, német nyelvű kurzus “Amerikai – szovjet katonai versengés a
hidegháború évtizedeiben”
1999  Németország: Universität Braunschweig – Historisches Seminar, 1 hónap, SOKRATES–ERASMUS program keretében vendégoktató, német nyelvű kurzus: „Észak – Dél kapcsolatok az Újvilágban a XX. század első felében”
1999  Chile:Universidad de Santiago de Chile, Instituto de Estudios Avanzados, (IDEA) Facultad de Humanidades. Doctorado en Estudios Americanos. 3 hónap. A Santiagói Egyetem PhD Amerika alprogramja, valamint az Instituto de Historia de la Universidad Católica de Valparaiso és az Universidad Católica de la Santísima Concepción keretében vendégoktató. Spanyol nyelvű kurzusok: „A chilei-német katonai kapcsolatok a német levéltári források tükrében, 1885–1945”; „A bipoláris világ létrejötte és szétesése, 1945–1989”
2000  Ausztria:Feldkirch – Pädagogische Akademie in Vorarlberg, 2 hét, SOKRATES–ERASMUS program keretében vendégoktató, német nyelvű kurzus: „A hidegháború nagy krízisei”
2000  Németország:Universität Braunschweig – Historisches Seminar, 1 hónap, SOKRATES–ERASMUS program keretében vendégoktató, német nyelvű kurzusok: „Európai – Latin-Amerikai kapcsolatok a XX. század első felében”, „A hidegháború nagy krízisei”
2000 Chile:Universidad de Santiago de Chile – Instituto de Estudios Avanzados; Universidad Católica de Valparaiso – Instituto de Historia; Universidad Católica de la Santísima Concepción. 1 hónap. A santiagói egyetem doktori iskolája Amerika alprogramja keretében és a valparaisói, illetve a concepcióni egyetem történész képzésébe meghívott vendégoktató.
2002  Mexikó – Mexikóváros– UNAM, 1 hónap.
2002  Kolumbia – Bogota, Universidad Javeriana, Universidad Nacional, 2 hét
2002 Chile – Universidad de Santiago de Chile, Instituto de Estudios Avanzados, Facultad de Humanidades. Doctorado en Estudios Americanos. Instituto de Historia de la Universidad Católica de Valparaiso, Universidad Católica de la Santísima Concepción. 1 hónap
2002 Ausztria – Feldkirch, Pädagogische Akademie in Vorarlberg, SOKRATES–ERASMUS; 2 hét
2002 Németország – Braunschweig, Universität Braunschweig – Historisches Seminar, SOKRATES–ERASMUS, 2 hét
2003  Németország – Köln, Universität zu Köln – Historisches Seminar, SOKRATES–ERASMUS, 1 hét
2003  Franciaország – Párizs, Université de la Sorbonne Nouvelle – Paris III., SOKRATES– ERASMUS, 1 hét
2006  Németország – Braunschweig, (Georg Eckert Institut für Internationale Schulbuchforschung und Bibliothek), 1 hét, – MTA TKI
2007  Németország – Braunschweig, (Georg Eckert Institut für Internationale Schulbuchforschung und Bibliothek), 1 hét, – MTA Támogatott Kutatóhelyek Irodája (TKI)
2007  Spanyolország – Santiago de Compostela – Universidad de Santiago de Compostela, SOKRATES–ERASMUS; 1 hét; Madrid, Biblioteca Nacional – MTA TKI, 1 hét
2008  Spanyolország – Madrid, Biblioteca Nacional, MTA TKI, 2 hét
2009  Németország Georg Eckert Institut für Internationale Schulbuchforschung und Bibliothek Braunschweig, Németország, 2009.MTA TKI, 2 hét
2011  Spanyolország – Salamanca MTA TKI, 2 hét

 
Kutatási témák
A 19-20. sz. nemzetközi kapcsolatai, különös tekintettel a hidegháború időszakára;
Németország katonai, légi, haditengerészeti kapcsolatai Spanyolországgal, Portugáliával és Latin-Amerika országaival a 19. sz. végétől a II. világháború végéig;
A történeti folyamatok térképészeti ábrázolása;
Geopolitika és a tengeri hatalom kérdései.

 
Oktatási terület
19-20. századi egyetemes történet, Európa és az Európán kívüli világ története a 19-20. században, Ibero-Amerika története a 19-20. században.
 

Szakmai tagságok
1987-  Asociación de los Historiadores Latinoamericanistas en Europa (AHILA) tagja – “miembro regular”
1993-  AHILA magyarországi nemzeti koordinátora
1998-  Consejo Europeo de Investigación Social de América Latina (CEISAL) tagja – “miembro regular”
1998-  MTA Köztestületének tagja
2003-  Szegedi Tudományegyetem Habilitációs Szakbizottságának külső tagja
2007- Consejo Europeo de Investigación Social de América Latina (CEISAL) kilenc fős nemzetközi Végrehajtó Bizottságának (Comision Directiva) a CEISAL XXXI Közgyülésén, Brüsszel (XXXI Asamblea General del CEISAL) megválasztott tagja a 2007–2010 közötti ciklusra
2008-  MTA PAB Ibero-Amerika Munkacsoport vezetője
2010-  Consejo Europeo de Investigación Social de América Latina (CEISAL) kilenc fős Végrehajtó Bizottságának (Comision Directiva) a CEISAL XXXII Közgyülésén, Toulouse (XXXI Asamblea General del CEISAL) megválasztott tagja a 2010–2013 közötti ciklusra
2011-  ELTE BTK Habilitációs Bizottságának külső tagja
2016-  Academia Europaea tagja

 
Szerkesztőbizottsági tagságok
„Historia Latinoamericana en Europa" (Asociación de los Historiadores Latinoamericanistas en Europa, AHILA, 1993–)
Specimina Nova, Dissertationum ex Instituto Historico Universitatis Quinqueecclesiensis de Iano Pannonio Nominatae. A Pécsi Tudományegyetem Történeti Tanszékeinek Évkönyve. Pars secunda.
Habilitációs Füzetek
Acta Scientiarum Socialium (Historia, Philosophia, Sociologia), Universitas Kaposvariensis,
Bicentenario. Revista de Historia de Chile y America. Centro de Estudios Bicentenario. Santiago de Chile.
Acta Hispanica. Acta Universitatis Szegediensis.
Mediterrán Világ (Kulturális folyóirat)
Afrika tanulmányok
Kutatási Füzetek
Öt kontinens
Világtörténet
ESD. Estudios de Seguridad y Defensa, Academia Nacional de Estudios Políticos Estratégicos, ANEPE (Santiago de Chile)

 
Publikációs jegyzék (MTMT)