Dr. Pilkhoffer Mónika, egyetemi adjunktus

Nyomtatóbarát változatPDF változat


 

Kapcsolat

 

Munkahelyi cím:  7624 Pécs, Rókus u. 2., Fsz. 04.

Tel.: +36 72 503 600/23585

E-mail: pilkhoffer.monika@pte.hu, pilkhoffer@gmail.com

 


 

Szakmai önéletrajz

 

Tudományos fokozat

PhD, történelemtudomány (2003): Magán- és középítkezések a századfordulón Pécsett (1888-1907) (summa cum laude)

 

Tanulmányok

1988-1992   Művészeti Szakközépiskola Pécs; középfokú zenész (zongora)

1993-1998  Janus Pannonius Tudományegyetem BTK történelem – ének-zene, karvezetés szak

 

Végzettség

1998  történelem szakos bölcsész és középiskolai tanár

 

Posztgraduális tanulmányok

1998-2001  doktorandusz, Pécsi Tudományegyetem, „Európa és a magyarság a 19-20. században” Történelem Doktori Program, témavezető: Ormos Mária

 

Munkahelyek

1992-1993  Sellyei Körzeti Általános Iskola, zongoratanár

1998-1999  Egyetem utcai Általános Iskola, történelemtanár

1999  tudományos segédmunkatárs, MTA-PTE "Európa és Magyarország" Kutatócsoport

2002-2004  tudományos segédmunkatárs, fiatalkutató, MTA-PTE "Európa és Magyarország" Kutatócsoport

2004  tudományos munkatárs, MTA-PTE "Európa és Magyarország" Kutatócsoport

2006-2007  tanársegéd, PTE Modernkori Történeti Tanszék

2007-  adjunktus, PTE Modernkori Történeti Tanszék

 

Elnyert díjak

 1999  A XXIV. Országos Tudományos Diákköri Konferencia: I. helyezés és Pécs város különdíja

2003  I. helyezés a Pécsi Akadémiai Bizottság 2002. évi pályázatán

2004  Múltunk Közalapítvány egyszeri posztdoktori jutalma

2007  Bolyai emléklap

 

Ösztöndíjak

1999  Kisebbségkutató Közalapítvány 6 hónapos ösztöndíja keretében kisebbségi adatbázis készítése a Baranya Megyei Levéltárban

2000  Erasmus ösztöndíj, Universiteit Gent (4 hónap)

2001  Donhoffer Szilárd predoktori támogatás, PTE

2002  Belgiumi tanulmányút (PTE rektori belső pályázat)

2004  Habsburg-kori Kutatások Közalapítvány 9 hónapos posztdoktori ösztöndíja

2005  Bolyai János Kutatási Ösztöndíj

2005  Grastyán Endre Ösztöndíj (egyszeri jutalom)

2006  Deák Ferenc Ösztöndíj

2012  Nemzeti Kulturális Alapprogram alkotói ösztöndíj

 

Kutatási témák

Az Osztrák-Magyar Monarchia városi épületállományának változásai

Pécs építészete és városiasodása a dualizmus korában

Városrendezés, urbanizáció, modernizáció, társadalmi térhasználat, lakáskultúra

Magyarságkép a 20. század második felében

A bányászathoz kötődő építészeti emlékek

Lang Adolf építész munkássága

 

Oktatás

 Az 1999/2000-es tanév tavaszi szemesztere óta a PTE Újkortörténeti Tanszékén, Modernkori Történeti Tanszékén és Esztétika Tanszékén, a PTE Művészeti Karán és a Pollack Mihály Műszaki Karon oktatott kurzusok:

A magyarországi építészet története; Építészet az Osztrák-Magyar Monarchiában; Klasszicizmus és romantika a 19. század első felének magyar építészetében; Építészet a két világháború közti Magyarországon; Építészettörténet a gyakorlatban; Számítástechnikai alapismeretek; A történelem és rokontudományok, műveltségterületek; 19. századi magyar művészettörténet; Az antiktól az avantgárdig; A történelmi megismerés sajátosságai; A 19. század első felének építészete Magyarországon; A 19. század második felének építészete Magyarországon; Máskép(p) Az Osztrák-Magyar Monarchiáról; Hétköznapi élet Horthy Miklós korában; Emlékmeghatározás; Egyetemes és magyar művészettörténet; Életmód és lakáskultúra a 19-20. században; 19. és 20. századi művelődéstörténet, A multietnikus város, Közgyűjteményi és könyvtári alapismeretek, Múzeumi gyakorlat.

 

Tudományszervezés

 A PTE Újkortörténeti és Modernkori Történeti Tanszékein szerkesztési feladatok valamint konferenciaszervezés

1999-2001 között a Doktori Program védéseinek és habilitációinak szervezése, a program kiadványának, a Kutatási Füzeteknek a szerkesztése

Pécs Története Alapítvány kiadványainak (Tanulmányok Pécs történetéből, Források Pécs történetéből) szerkesztése, konferenciáinak szervezése

 

 Szakmai tagságok

 1999  Kerényi Károly Szakkollégium

2001-  Magyar Történelmi Társulat

2005-  Hajnal István Kör

2005-  Pécs Története Alapítvány titkára

2005-  Pécsi Akadémiai Bizottság Város- és Helytörténeti Munka-bizottságának titkára

2012-  Pécsi Mozaik szerkesztőbizottságának tagja

 

Publikációs jegyzék (MTMT)

 Segédanyagok

Az antiktól az avantgardig

Építészet az Osztrák-Magyar Monarchiában

 

Publikációk (Academia.edu)