Dr. habil. Bánkuti Gábor, egyetemi docens, tanszékvezető-helyettes

Nyomtatóbarát változatPDF változat

 

Kapcsolat

Munkahelyi cím: 7624 Pécs, Rókus u. 2., 2. emelet, 212.

Tel: +36 72 503 600/23515

Email: bankuti.gabor@pte.hu 


Szakmai önéletrajz

 

Tudományos fokozat

PhD, történelemtudomány (2009): Jezsuiták elleni koncepciós perek 1948–1965

dr. habil., történelemtudomány (2016): A romániai jezsuiták a 20. században

 

Tanulmányok

1997–2002  Pécsi Tudományegyetem BTK, történelem szak

 

Végzettség

2002  történelem szakos bölcsész és középiskolai tanár

 

Posztgraduális tanulmányok

2004–2007  doktorandusz, Pécsi Tudományegyetem, „Európa és a magyarság a 19-20. században” Történelem Doktori Program, témavezető: Gyarmati György

 

Munkahelyek

2002–  tanár, Pécsi Szent Mór Iskolaközpont

2009–2012  egyetemi tanársegéd, PTE BTK Történettudományi Intézet, Modernkori Történeti Tanszék

2012–2016  egyetemi adjunktus, PTE BTK Történettudományi Intézet, Modernkori Történeti Tanszék

2017–  egyetemi docens, PTE BTK Történettudományi Intézet, Modernkori Történeti Tanszék

2016–  tanszékvezető-helyettes, PTE BTK Történettudományi Intézet, Modernkori Történeti Tanszék

 

Ösztöndíjak, díjak

2007, 2008  Faludi Ferenc Akadémia ösztöndíja

2010  Pannon Tudományos Nap 2010. Legjobb szekció-előadás

2013  DAAD Kutatói Ösztöndíj, Berlin, Lipcse (Vergleichende Analyse der Tätigkeit des Jesuitenordens in Ungarn und in der ehemaligen Deutschen Demokratischen Republik während der kommunistischen Diktatur)

2013–2014 Nemzeti Kiválóság Program, Magyary Zoltán Posztdoktori Ösztöndíj a Konvergencia Régiókban 2013–2014. (A jezsuiták működésének összehasonlító elemzése Magyarországon és Romániában a kommunista diktatúra időszakában)

 

Kutatási témák

Huszadik századi katolikus egyháztörténet

Magyarország története a 20. század második felében

Kutatásmódszertan

Pécs története 1945 és 1990 között

 

Oktatás

2002 szeptemberétől általános- és középiskolai történelem oktatása a Pécsi Szent Mór Iskolaközpontban

PTE Történettudományi Intézetében oktatott kurzusok (válogatás): Magyarország története a 20. században; Bevezetés a történettudományba; A tudományos kutatás módszertana és gyakorlata; Vallás- és egyháztörténet; Politikai ideológiák, eszmeáramlatok és politikai rendszerek a 18-19. században; Magyar művelődéstörténet; Az 1945 utáni korszak történetének forrásadottságai; Népesség, település, életmód; Egyén, közösség, társadalom, modern demokráciák működése; Állampolgári ismeretek; Az európai és magyar államfejlődés Doktori képzés

 

Tudományszervezés, szakmai együttműködés

2012–  A Pécsi Püspöki Hittudományi Főiskola, Pécsi Egyháztörténeti Intézet: tudományos munkatárs (egyháztörténeti kutatások, hazai és nemzetközi konferenciaszervezés, könyvszerkesztés- és kiadás, tehetséggondozás)

2015–  MTA BTK Vidéktörténeti Témacsoport: tag 

2015–  A Pécs Története Alapítvány és Pécs Város Önkormányzata együttműködésével megvalósuló Pécs története monográfia 8. kötetével (Pécs története 1945 és 1989 között) kapcsolatos kutatások vezetése és koordinálása. 2016 óta Dévényi Annával a Pécs8 program keretében.

 

Szerkesztőségi tagság

Sziluett – Korszerű történelmi életrajzok. A Kronosz Kiadó és a Magyar Történelmi Társulat sorozata

Árkádia – Történelem módszertani folyóirat

 

Egyesületi, intézeti tagság

Pécsi Akadémiai Bizottság, Egyháztörténeti Munkabizottság

PTE Egyháztörténeti Kutatóközpont

Pécsi Egyháztörténeti Intézet

Magyar Történelmi Társulat

MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont Vidéktörténeti témacsoport

 

Publikációs jegyzék (MTMT)