Pécsi Tudományegyetem

Bölcsészettudományi Kar
TÖRTÉNETTUDOMÁNYI INTÉZET
MODERNKORI TÖRTÉNETI TANSZÉK

 

Dr. Dévényi Anna, egyetemi adjunktus

Nyomtatóbarát változatPDF változat

 

devenyi_anna-207x300.jpg (207×300)

 

Kapcsolat

Munkahelyi cím: 7624 Pécs, Rókus u. 2., II. emelet, 215/a

Telefon: +26 72 503 600/23549

E-mail: devenyi.anna@pte.hu


 

Szakami önéletrajz

 

Tudományos fokozat

PhD, történelemtudomány (2015): Nemzetnevelés: pedagógia vagy propaganda? A fogalom értelmezésének lehetőségei a kultúrpolitikus Hóman Bálint, a pártpolitikus Gömbös Gyula, a neveléstudós Imre Sándor és a filozófus Johann Gottlieb Fichte példáján.

 

Tanulmányok

1998-2004  Pécsi Tudományegyetem BTK, történelem szak

1998-2005  Pécsi Tudományegyetem TTK-FEEFI, művelődési és felnőttképzési menedzser szak

 

Végzettség

2004  történelem szakos bölcsész és középiskolai tanár

2005  művelődési és felnőttképzési menedzser

 

Posztgraduális tanulmányok

2004- 2008 doktorandusz, PTE BTK Interdiszciplináris Doktori Iskola, Történettudományi Doktori Program, „Európa és a magyarság a 18-20. században” Doktori Téma, témavezető: Dr. habil. Vonyó József

 

Munkahelyek

2003-2005  tudományos titkár,  PTE BTK Interdiszciplináris Doktori Iskola, Történettudományi Doktori Program, „Európa és a magyarság a 18-20. században” Doktori Téma, valamint: MTA-PTE „Magyarország és Európa” Kutatócsoport

2005-2006  tudományos segédmunkatárs, MTA-PTE „Magyarország és Európa” Kutatócsoport

2007-2012  tudományos segédmunkatárs, MTA-PTE „Magyarország, Európa és Ibero-Amerika” Kutatócsoport

2009-2015  PTE BTK, Történettudományi Intézet, Modernkori Történeti Tanszék, egyetemi tanársegéd

2009-2011  óraadó középiskolai történelemtanár, PTE Babits Mihály Gyakorló Gimnázium és Szakközépiskola

2009-  PTE Történettudományi Intézet tudományos titkára, képzési koordinátor, az Intézeti Tanács tagja

2010-  Árkádia módszertani weboldal (www.arkadia.pte.hu) szerkesztője. A szerkesztőbizottság tagjai: Priskinné Rizner Erika, Gőzsy Zoltán, Dévényi Anna

2015-  PTE BTK, Történettudományi Intézet, Modernkori Történeti Tanszék, egyetemi adjunktus

 

További kutatási projektek

2006. július-október  gyakornok, Berlin, Osteuropa-Zentrum – Informations- und Dokumentationszentrum zur Aufarbeitung totalitärer Strukturen in Ost– und Südosteuropa.  

2009  Az interaktív táblákhoz készített digitális tananyagok számbavétele, rendszerezése, a fejlesztések jellemző irányainak bemutatása és értékelése című kutatási projektben való részvétel, PTE Tankönyvkutató Műhely, kutatásvezető: Prof. F. Dárdai Ágnes

2009-2011  TÁMOP 4.1.2-08/1/B-2009-0003 „A kompetencia-alapú pedagógusképzés regionális szervezeti, tartalmi és módszertani fejlesztése” című projekt felsőoktatási és gyakorlóiskolai munkacsoportjában (tantervek és egyetemi jegyzet készítése kompetencia alapú történelem tanárképzéshez).

2013. 04. 15 – 2013. 07. 31.  kutató, Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet (TÁMOP - 3.1.1-11/1-2012-0001 „XXI. századi közoktatás (fejlesztés, koordináció)” kutatási program,. „Tankönyv- és taneszközfejlesztés keretrendszerének kutatás-fejlesztése, szakemberek felkészítése” téma, kutatásvezető: Prof. F. Dárdai Ágnes

2015  TÁMOP-3.1.2-B/13-2013-0001 keretében megvalósuló „A Nemzeti Alaptantervhez és a kerettantervekhez illeszkedő, új típusú tankönyvek, tananyagok és egyéb taneszközök kutatás-fejlesztési tevékenység keretében történő elemzése és értékelése” c. kutatásban. Kutatásvezető: Prof. F. Dárdai Ágnes

 

Külföldi ösztöndíjak

2008-2009  DAAD-ösztöndíj, Staatsbibliothek zu Berlin; Politisches Archiv des Auswärtigen Amtes (három hónap)

2008  Institut für Deutsche Kultur und Geschichte Südosteuropas, (IKGS, München, két hónap)

2006  Erasmus-ösztöndíj, Technische Universität Carolo Wilhelmina, Braunschweig (nyolc hónap)

 

Kutatási témák

A nemzetnevelés értelmezése és megvalósulása Gömbös Gyula politikájában és Hóman Bálint oktatáspolitikájában

A történelemtanítás története Magyarországon a 20. században – tartalmi és módszertani változások

Kállay Miklós politikai pályafutása, Magyarország a 2. világháborúban

Tankönyvkutatás, tananyagelemzés, nyomtatott és digitális tananyagok a közoktatásban

 

Szakmai közéleti tevékenység

2010-  Magyar Történelmi Társulat Dél-Dunántúli Csoportjának tagja, a tanári tagozat vezetője

2011-  Nemzetközi Történelemdidaktikai Társaság (International Society for History Didactics) tagja

2009-  PTE Tankönyvkutató Műhely tagja

 

Publikációs jegyzék (MTMT)